40.9 Campus Polacksbacken

Ångströmlaboratoriet och ITC-området

Reception: 018 471 3103
Vaktmästeri: 018 471 5892
Passerkort och nycklar: 018 471 5891
Godsmottagning: 018 471 8557
Godsadress: Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Kemikalieombud: Esat Pehlivan

Contact information

Visiting address
Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 524, 751 20 Uppsala
Telephone
018-471 3103
E-mail
receptionenangstrom.uu.se
Web page
http://www.polacksbacken.uu.se/
Director
Mikael Jonsson
Campus manager
Johnny Nilsson 018-471 5890
Assistant campus manager
Jessica Stålberg
Financial administration
Jessica Stålberg

Employees (faculty, staff and other members)