1.6 Advisers to the Vice-Chancellor

Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor:
Rektorsråd för Campus Gotland: rådgivare Olle Jansson
Rektorsråd för lika villkor: professor Åsa Cajander
Rektorsråd för internationalisering: professor Anders Backlund
Rektorsråd för forskningsinfrastruktur: professor Kristina Edström
Rektorsråd för hållbar utveckling: professor Anna Rutgersson
Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor Stefan Eriksson

Contact information

Employees (faculty, staff and other members)