1.6 Advisers to the Vice-Chancellor

Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor:
Rektorsråd för Campus Gotland:
Rådgivare, Olle Jansson
Rektorsråd för lika villkor:
universitetslektor, Cecilia Wejryd.
Rektorsråd för internationalisering:
professor, Anders Backlund
Rektorsråd för forskningsinfrastruktur:
professor, Kristina Edström
Rektorsråd för hållbar utveckling:
professor Anna Rutgersson
Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor, Stefan Eriksson

Contact information

Employees (faculty, staff and other members)