55 Innovation Partnership Office

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer.

UU Samverkans uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Enheten verkar för ökad kunskap om samverkan inom universitetet samt utvecklar modeller för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkan.

Enheten stödjer forskare och forskargrupper att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer genom exempelvis rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering. UU Samverkan stödjer även universitetsledning och områdes-/fakultetsledningar i strategiska samverkanssatsningar.

Contact information

Visiting address
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postal address
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
E-mail
info-samverkanuu.se
Web page
https://www.uuinnovation.uu.se/
Head of department
Jenny Nordquist 018-471 7054

Employees (faculty, staff and other members)