33.4.2 Byggteknik och byggd miljö

Part of Department of Civil and Industrial Engineering

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 21 Uppsala
Postal address
Box 534, 751 21 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)