33.3.1 Administration and service

Part of Department of Materials Science and Engineering

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postal address
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Head of department
Åsa Kassman Rudolphi
Deputy head of department
Jörgen Olsson 018-471 3035
Administrative coordinator
Maria Nordengren 018-471 3001

Employees (faculty, staff and other members)

Studieadministratör grund- och avancerad nivå

Christina Ihredahl, 018-471 3016

student-matvet@angstrom.uu.se