3.2.5 The unit of services -Campus Gotland

Part of Division for central service and administration

Enheten ombesörjer det administrativa stödet på Campus Gotland. Vi har till uppgift att ansvara för intendenturfrågor samt arkiv och registratur vid Campus Gotland, åta sig universitetsgemensamma uppdrag inom studieadministration, antagning, examina, studievägledning, internationalisering och studenthälsa, vara stöd till rektorsrådet, hantera säkerhetsfrågor samt initiera, samordna och genomföra arbetsmiljöåtgärder vid Campus Gotland.

Contact information

Visiting address
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postal address
Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telephone
018-471 8495
Fax
018-471 8200
E-mail
receptioncampusgotlanduadm.uu.se
Web page
http://www.campusgotland.uu.se/