3.3.2 Division for Contract Education

Part of Division for External Relations

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att koordinera, marknadsföra och utveckla universitetets uppdragsutbildning. Hos oss kan du få hjälp med t.ex. marknadsanalys, kunddialog, kalkyler, avtal, arrangemang, deltagarhantering, arvodering, fakturering och utvärdering. Vi säkerställer att universitetet lever upp till samtliga bestämmelser som reglerar uppdragsutbildning.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telephone:
018-471 6835
E-mail:
uppdragsutbildninguadm.uu.se
Web page:
http://www.uppdragsutbildning.uu.se
Head of office:
Ulrika Ljungman 018-471 7550

Employees (faculty, staff and other members)