3.3.2 Division for Contract Education

Part of Division for External Relations

Enheten för uppdragsutbildning har i uppdrag att koordinera, marknadsföra och utveckla universitetets uppdragsutbildning. Hos oss kan du få hjälp med t.ex. marknadsanalys, kunddialog, kalkyler, avtal, arrangemang, deltagarhantering, arvodering, fakturering och utvärdering. Vi säkerställer att universitetet lever upp till samtliga bestämmelser som reglerar uppdragsutbildning.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telephone
018-471 6835
E-mail
uppdragsutbildninguadm.uu.se
Web page
http://www.uppdragsutbildning.uu.se
Head of office
Ulrika Ljungman 018-471 7550

Employees (faculty, staff and other members)