32.1.6 Materials Physics

Part of Department of Physics and Astronomy

Avdelningsföreståndare: Björgvin Hjörvarsson, 3837

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postal address
Box 516, 751 20 UPPSALA
Web page
http://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/

Employees (faculty, staff and other members)