5 Uppsala University Innovation (UU Innovation)

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för stöd till kommersialisering av forskningsresultat och idéer samt forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer. UU Innovations uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande av kunskap vid Uppsala universitet.

Tillsammans med andra delar av universitetet arbetar UU Innovation med samverkan i olika former i syfte att föra samman akademin med näringsliv och offentlig verksamhet för ömsesidig kunskapsöverföring. Dessutom arbetar UU Innovation tillsammans med Uppsala universitets holdingbolag UUAB med att stimulera nyföretagande kring idéer med ursprung från universitetet. UU Innovation bistår med råd och annat stöd till forskare och studenter i frågor rörande kommersialisering och hur man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt.

Det konkreta kommersialiseringsarbetet, såsom licensiering, såddinvestering och bolagsbildning, sker med stöd av UUAB Holding.

Se även UUAB Holding.

Contact information

Visiting address
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postal address
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telephone
018-471 1931
E-mail
infouuinnovation.uu.se
Web page
http://www.uuinnovation.uu.se
Head of department
Jonas Åström
Assistant head of department
Jenny Nordquist 018-471 7054
Safety officer
Anna Grönberg 018-471 7045
Financial administration
Annika Kollstedt 018-471 7482
Patrick Micucci
Human resource administration
Linnea Nygård 018-471 2024
Marie Östlund 018-471 1931

Employees (faculty, staff and other members)