3.13.3 Development Division

Part of Planning Division

Enheten för utvecklingsstöd har till uppgift att samordna och stödja pågående och planerade administrativa förändrings- och utvecklingsarbeten och har även en roll som projektkontor.

Enheten ger stöd i projektarbete, processmetodik och processkartläggning, workshopledning, riskanalyser m.m.

Projektmodell - mallar, projektprocess, handbok

Processer - mallar, metoder, handbok

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 75105 Uppsala
Head of office
Håkan Mo 018-471 1762

Employees (faculty, staff and other members)