3.13.2 The Vice-Chancellors Office

Part of Planning Division

Ledningskansliet utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs.

Enheten består av två funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till konsistoriet,
universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är koordinator för
internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande samordning av utbildning,
internationalisering och samverkan.

Contact information

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 75105 Uppsala
Head of office:
Oskar Pettersson 018-471 1727

Employees (faculty, staff and other members)