3.13.2 The Vice-Chancellors Office

Part of Planning Division

Ledningskansliet utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs.

Enheten består av två funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till konsistoriet,
universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är koordinator för
internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande samordning av utbildning,
internationalisering och samverkan.

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 75105 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)