46.2.2 Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala

Part of Personnel Association

Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för alla kvinnliga forskare i Uppsala där man kan ventilera och diskutera gemensamma frågor. Ungefär 3 gånger per termin anordnas föredrag, diskussionsaftnar, utflykter mm för medlemmarna.

Ordf.: Sabina Hadzibulic, sabina.hadzibulic@crs.uu.se
Kassör: Åsa Elmerot, asa.elmerot@jur.uu.se