Organisation and staff

46.2.1 Akademiska Sällskapet

Part of Personnel Association

Uppsala universitets och SLU:s gemensamma personalförening sedan 1943. Sällskapet verkar för att under angenäma former stärka gemenskapen mellan personalkategorierna vid universiteten.

Ordf.: Claes-Ingvar Lagerkvist, tel. 018-471 59 77
Akademiska.Sallskapet@uadm.uu.se
Claes-Ingvar.Lagerkvist@physics.uu.se

Contact information