46.2.4 Universitetspersonalens IK

Part of Personnel Association

Styrelse:
Ordf.: Gunilla Eklund, tel. 471 3991
Sekr.: Åsa Tysk, tel. 471 2835
Kassör: Lars Hagborg, tel. 471 1907
Övriga styrelseledamöter: Peter Kohlm, Leif Karlsson, Karolina Kjellberg, Åsa Witkowski, Helena Edström
Sektionsledare:
http://www.persorg.uu.se/uik/

Contact information