13.11 Centre for Gender Research

Centrum leds av föreståndaren. Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap skall centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:
Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. En ledamot på områdesnämnden för medicin och farmaci. En ledamot på områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Studentkårerna utser gemensamt en student inom grundutbildningen och en doktorand. Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).

Contact information

Visiting address:
Kv Botan, Villav 6, 75236 Uppsala
Postal address:
Box 527, 751 20 Uppsala
Telephone:
018-471 7976
Fax:
018-471 3480
Web page:
http://www.gender.uu.se
Director:
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Deputy director:
Anita Hussénius 018-471 5795
Director of studies first cycle:
Jenny Björklund 018-471 5796
Director of studies second cycle:
Jacob Bull 018-471 5798
Director of studies third cycle:
Ulrika Dahl 018-471 5869
Human resource administration:
Isabel Barrios Bjurlén 018-611 5926

Employees (faculty, staff and other members)