13.11 Centre for Gender Research

Centrum leds av föreståndaren. Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap skall centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:
Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. En ledamot på områdesnämnden för medicin och farmaci. En ledamot på områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Studentkårerna utser gemensamt en student inom grundutbildningen och en doktorand. Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).

Contact information

Visiting address
Villavägen 6, 752 36 UPPSALA
Postal address
Box 527, 751 20 Uppsala
Telephone
018-471 2276
Web page
http://www.gender.uu.se
Director
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Deputy director
Ulrika Dahl 018-471 5869
Director of studies first cycle
Jenny Björklund 018-471 5796
Director of studies second cycle
Jacob Bull 018-471 5798
Director of studies third cycle
Ulrika Dahl 018-471 5869
Course administration
Nadia Feshari 018-471 2277
AnnaKarin Kriström 018-471 2277
Financial administration
Sofia Sundbaum 018-471 7976
Human resource administration
Camilla Dahlbom 072-9999664

Employees (faculty, staff and other members)