Organisation and staff

2.1 Central Collaboration group

Samverkan mellan universitetsdirektören och personalorganisationerna.
Ledamöter: rektor, universitetsdirektören samt styrelseordförande för de tre fackliga organisationerna SACO, ST-ATF och SEKO.