33.1.9.2 Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Part of Department of Engineering Sciences

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postal address
Institutionen för teknikvetenskaper, Box 534, 751 21 Uppsala
Research group leader
Fredrik Nikolajeff 018-471 3036