33.1.9.2 Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Part of Department of Engineering Sciences

Contact information

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postal address:
Institutionen för teknikvetenskaper, Box 534, 751 21 Uppsala
Research group leader:
Fredrik Nikolajeff 018-471 3036