33.1.3.1 Centre for Renewable Electric Energy Conversion

Part of Department of Engineering Sciences

Svenskt centrum för forskning om elenergiomvandling av vågor, vindar och undervattensströmmar.
Föreståndare: Mats Leijon, ankn 5808

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postal address
Box 534, 751 21 UPPSALA
Research group leader
Mats Leijon 018-471 5808