10.3 Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology

Part of Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

SALT (Forum for advanced studies in arts, languages and theology) arbetar för att utveckla forskningens och utbildningens internationella och tvärvetenskapliga karaktär på uppdrag av fakulteterna vid Engelska Parken och Blåsenhus. Målet för SALT är att skapa en plattform där forskare, lärare och doktorander inom campus möts kring gemensamma arrangemang.

Vetenskaplig ledare: Docent Lena Roos, tel. 018-471 1328, 070-2075685 Biträdande vetenskaplig ledare: Maria Liljas Stålhandske, tel. 018-471 1328
Amanuens: Annika Sjöberg, tel. 018-471 2085
Administrativ assistent: Ylva Forsberg, tel. 018-471 2085

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address
Box 527, 751 20 UPPSALA
E-mail
saltengelskaparken.uu.se