Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Part of Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Prof. Torsten Svensson (ordf.), prof. Anna Singer (vice ordf.), prof. Mattias Martinson, prof. Mattias Dahlberg, prof. Kerstin Rydbeck, prof. Coco Norén, prof. Mats Edenius, prof. Elisabet Nihlfors, univ.lektor Paula Blomqvist, prof. Sharon Rider, prof. Henrik Williams, dokt. Ina-Maria Jansson, stud. Robin Pelgrom, stud. Fabian Klein, stud. Anna Liliebäck

Gruppsuppleanter: dokt. Olle Nolgård, stud. Michael Sundbäck

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Till vetenskapsområdet hör teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Contact information

Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA