Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Part of Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Professor Tora Holmberg (vicerektor, ordf.), professor Mattias Martinson (ställföreträdande vicerektor, vice ordf.), professor Cecilia Wejryd (dekanus teologiska fakulteten), professor Anna Singer (dekanus juridiska fakulteten), professor Erik Lindberg (dekanus historisk-filosofiska fakulteten), professor Coco Norén (dekanus språkvetenskapliga fakulteten), professor Joakim Palme (dekanus samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Esbjörn Larsson (dekanus fakulteten för utbildningsvetenskaper), professor Li Bennich-Björkman, professor Folke Tersman, universitetslektor Åsa af Geijerstam, professor Björn Melander, doktorand Lina Åhlfeldt, student Dolores Kawalec, student Arvid Bertilsson, student Jakob Kylve-Lidman


Suppleanter för dekanerna: professor Kajsa Ahlstrand (prodekanus teologiska fakulteten), professor Anna Jonsson Cornell (prodekanus juridiska fakulteten), professor Torbjörn Gustafsson Chorell (prodekanus historisk-filosofiska fakulteten), professor Joakim Nivre (prodekanus språkvetenskapliga fakulteten), professor Annika Waern (prodekanus samhällsvetenskapliga fakulteten), universitetslektor Helen Melander Bowden (prodekanus fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Gruppsuppleanter: student Philip Hagberg Enea, student Amine Abood

Sekreterare: Veronika Bratt

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Contact information

Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA