10 Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Vicerektor: Professor Torsten Svensson, tel. 018-471 6316 (Statsvetenskapliga institutionen)
Vice ordförande: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035 (Juridiska institutionen)

Kansli: Se 3.9

Contact information

Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail
humsamhumsam.uu.se
Web page
http://www.hum-sam.uu.se/