42.7 University Organist

Part of Music and Museums

Huvudansvarig för orgeln i Universitetsaulan. Tjänstgörande vid vissa doktorspromotioner, professorsinstallationer och andra akademiska ceremonier i aulan.

Employees (faculty, staff and other members)