Faculty board of Educational Sciences

Part of Faculty of Educational Sciences

Ledamöter: Prof. Esbjörn Larsson (ordf.), univ.lektor Helen Melander Bowden (vice ordf.), univ.lektor Anne Berg, prof. Mikael Börjesson, prof. Jenny Wiksten Folkeryd, prof. Claes Nilholm, univ.lektor Johan Prytz, prof. Leif Östman, univ.lektor Cecilia Johansson, prof. Thomas Karlsohn, doktorand Oscar Björk, doktorand Olle Nolgård, stud. Alina Lantto Qvarfort, stud. Emmy Schylander

Suppleanter: doktorand Nils Kirsten, stud. Kajsa Norgren

Sekreterare: Mathias Örså

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA