Faculty board of Educational Sciences

Part of Faculty of Educational Sciences

Ledamöter: Professor Esbjörn Larsson (ordf.), universitetslektor Helen Melander Bowden (vice ordf.), professor Mikael Börjesson, professor Anna Danielsson, universitetslektor Marie Karlsson, universitetslektor Gunnlaugur Magnusson, universitetslektor Daniel Nordholm, universitetslektor Johan Prytz, universitetslektor Maria Westman, universitetslektor Cecilia Johansson, professor Thomas Karlsohn, doktorand Gustaf Jansson Bjurhammer, doktorand Jessica Haltorp, student Kajsa Norgren, student Emmy Schylander

Suppleanter: doktorand Olle Nolgård, student Oscar Bringefalk

Sekreterare: Mathias Örså

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA