Fakultetsnämnd

Part of Faculty of Social Sciences

Ledamöter: professor Joakim Palme (dekan, ordförande), professor Annika Waern (prodekan, vice ordförande), professor Peter Juslin (prodekan), universitetslektor Mikael Bask, universitetslektor Paula Blomqvist, universitetslektor Monica Buhrman, universitetslektor Lars Fälting, universitetslektor Johan Jansson, universitetslektor Katarina Lagerström, professor Johan Lyhagen, student vakant, student vakant, student vakant, student vakant

Suppleanter: student vakant, student vakant

Sekreterare: Maria Andersson

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA