13.5 Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P,
Postadress
Box 629, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2947
Fax
018-504422
Webbplats
http://www.idehist.uu.se
Prefekt/motsv
Frans Lundgren 018-471 1580
Stf. prefekt
Solveig Jülich 018-471 1573
Studierektor grundnivå
Maria Björkman 018-471 1577
Studierektor forskarnivå
Thomas Karlsohn 018-471 7287
Kursadministration
Joel Gordon Hultsjö
Ekonomiadministration
Karin Torbratt 018-471 2945
Webmaster
Johan Löfström

Anställda och övriga verksamma