13 Faculty of Arts

Dean: Prof. Kerstin Rydbeck, tel. 471 7978
Deputy Dean: Prof. Anders Ekström, tel. 471 157

Faculty Programme Director: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Faculty Officer: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24

Office: See 3.9.1

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail
histfilhistfilfak.uu.se
Web page
http://www.histfilfak.uu.se