4.10 Libraryboard

Part of University Library

Ordförande:
Anders Malmberg, prorektor

Sekreterare:
Boel K Gustafsson, bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket

Ledamöter:
Margaretha Andersson, avdelningschef musik och museer och avd för forskningsstöd
Lars Burman, överbibliotekarie universitetsbiblioteket
Per Cullhed, utvecklingsstrateg universitetsbiblioteket
Kira Stine Hansen, chef för Köpenhamns universitetsbibliotek
Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi
Johan Lyhagen, professor vid Statistiska institutionen
Kerstin Rydbeck, professor vid institutionen för ABM
Måns Östring, kanslichef för teknik och naturvetenskap

Studentrepresentanter:
Camilla Wallin Lämsä, Biblioteks- och informationsvetenskap
Dydimus Zengenene, doktorand vid Institutionen för ABM

Personalorganisationer:
Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Contact information

Visiting address
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address
Box 510, 751 20 UPPSALA