4.10 Libraryboard

Part of University Library

Ordförande:
Coco Norén, prorektor

Sekreterare:
Boel K Gustafsson, bibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek

Ledamöter:
Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek
Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Planeringsavdelningen
Jaan Grünberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek, vicedirektör Det Kgl. Bibliotek
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie Uppsala Universitetsbibliotek
Matts Olovsson, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Charlotte Platzer Björkman, professor vid Institutionen för materialvetenskap
Kerstin Rydbeck, professor vid Institutionen för ABM

Studentrepresentanter:
Gustav Stark, studentrepresentant, statsvetenskap
Olena Jansson, studentrepresentant, doktorand vid Institutionen för moderna språk

Personalorganisationer:
Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Contact information

Visiting address
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address
Box 510, 751 20 UPPSALA