1.2.3 Vice-rector

Part of University Management and Management Council

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page
http://www.uu.se/om-uu/organisation-styrning/universitetsledningen/ledningsrad/

Employees (faculty, staff and other members)

Se avsnitt 1.4 för personernas funktion