3.7.6 Unit for environment and physical work environment

Part of Buildings Division

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar i huvudsak med att stödja verksamheten genom expertkunskap, rådgivning, tolkning av lagstiftning och utarbetande av riktlinjer inom enhetens ansvarsområden.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)