3.7.4 Lokaladministrationsenheten

Part of Buildings Division

Lokaladministrationsenheten arbetar i huvudsak med frågor som bl a hyresförhandlingar, hyresavtal, interna lokalupplåtelser, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt har det övergripande ansvaret för universitetets utvändiga skyltar.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail:
Lokaladministrationuadm.uu.se
Web page:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/lokaladmin
Head of office:
Maria Fornstedt 018-471 1798

Employees (faculty, staff and other members)