Organisation and staff

3.9.2 Office for Information Provision, Registry and University Archives

Part of Legal Affairs Division

Tillgängligt för allmänheten efter hänvändelse till universitetsbibliotekets handskriftsavdelning eller till universitetsarkivarien.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-109891
Web page:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/juridiska
Head of office:
Jacob Håkansson 018-471 2070

Employees (faculty, staff and other members)