Organisation and staff

3.9.1 Legal Affairs

Part of Legal Affairs Division

Personaljuridiska frågor hänvisas till Personalavdelningen.

Frågor rörande avtal, immaterialrättsliga frågor och övriga legala frågor sammanhängande med forskningsfinansiering, ta kontakt med:
Johan Asker, Louise Bark, Helene Ekizean, Johan Hammarberg

Frågor rörande förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess, ta kontakt med:
Camilla Lööw Lundin, Magnus Hallberg, Mattias Wande

Frågor rörande disciplinärenden rörande studenter, överklaganden av beslut om anställning och personuppgiftslagen, ta kontakt med:
Magnus Hallberg

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/juridiska

Employees (faculty, staff and other members)