3.9.1 Legal Affairs

Part of Legal Affairs Division

Enheten för juridik svarar bland annat för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

Personaljuridiska frågor hänvisas till Personalavdelningen.

Frågor rörande avtal, immaterialrättsliga frågor och övriga legala frågor sammanhängande med forskningsfinansiering, ta kontakt med:
Johan Asker, Louise Bark, Helene Ekizean, Johan Hammarberg

Frågor rörande förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess, ta kontakt med:
Camilla Lööw Lundin, Magnus Hallberg, Mattias Wande

Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter och överklaganden av beslut om anställning ta kontakt med: Magnus Hallberg

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)