3.9.1 Legal Affairs

Part of Legal Affairs Division

Enheten för juridik svarar bland annat för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

Personaljuridiska frågor hänvisas till HR.

Frågor rörande avtal, immaterialrättsliga frågor och övriga legala frågor sammanhängande med forskningsfinansiering, ta kontakt med
Johan Asker, gruppledare för civilrättsgruppen vid Juridiska avdelningen.
Felicia Barstorp, Helene Ekizean, Johan Hammarberg,

Frågor rörande förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess, ta kontakt med
Magnus Hallberg, Mattias Wande, Camilla Lööw Lundin, Hild Ekström.

Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter, ta kontakt med Magnus Hallberg och Mattias Wande. Finns även en funktionsbrevlåda: disciplin@uu.se

Frågor rörande överklaganden av beslut om anställning ta kontakt med Magnus Hallberg.

Frågor rörande studenträttsliga frågor ta kontakt med Mattias Wande.

Vi har även en funktionsbrevlåda: juravd@uadm.uu.se

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)