3.14.2 Student Registry Unit

Part of Student Affairs and Academic Registry Division

Enheten för studieadministration arbetar med delar av den universitetsövergripande studieadministrationen och stödjer det studieadministrativa arbetet vid institutioner och fakulteter.
De områden vi arbetar med:
- antagning till kurser och program
- utfärdande av examens- och kursbevis samt verifiering av utfärdade examina
- tillgodoräknande av utländska utbildningar för generella examina
- stöd och support till systemanvändare i NyA-webben, Ladok och Selma
- studieavgifter för avgiftsstudenter
- universitetets stipendier
- vi ger också allmänna råd och stöd i frågor inom vårt kompetensområde – det kan gälla allt ifrån tillämpning i regeltolkning till enstaka fall. Stödet riktar sig både till studenter och anställda.

Kontaktuppgifter:
För frågor om examen och tillgodoräknanden: ank 1914
För frågor om antagning: ank 4730
För frågor om stipendier: ank 4750
För Ladok och Selma-support: 1920

Telefontider vardagar kl 10.00-11.30

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)