3.11.3.4 Communication and Outreach Unit

Part of Faculty Offices

Enhetschef: Johanna Lundmark

Enheten för kommunikation och skolsamverkan (tidigare Teknat samverkan) är ett stöd för ledning och institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i frågor gällande skolsamverkan, kommunikation, synlighet, samt rekrytering av studenter nationellt och internationellt. Enheten utför en mängd fakultetsgemensamma aktiviteter och projekt inom ovan nämnda områden, t.ex. samordning av studiebesök, fakultetens webbsidor, examensceremoni, skolkontakter, och alumnverksamhet.

Contact information

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.teknat.uu.se/om-oss/kontakt/kansliet/kommunikation-skolsamverkan/

Employees (faculty, staff and other members)