3.11.1 Office for Humanities and Social Sciences

Part of Faculty Offices

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg, tel +46 18 4711904

Bitr kanslichef: Magnus Ödman, tel +46 18 4717992

Contact information

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.hum-sam.uu.se
Financial administration:
Elin Tögenmark 018-471 1692
University directory administration:
Gunilla Öberg Bäckman 018-471 1894
Human resource administration:
Linnea Nygård 018-471 2024

Employees (faculty, staff and other members)