3.11.3.1 Faculty Administration, Education and Staff Recruitment Unit

Part of Faculty Offices

Enhetschef: Karin Berggren Bremdal

Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering ansvarar för fakultetens nämndarbete, fakultetens anställnings- och befordringsärenden, fakultetens diarium, utbildningsfrågor, jämställdhetsfrågor, remisser och fakultetens fakturahantering och kontraktsdatabas. Enheten tar också fram underlag för verksamhetsplanering och uppföljning av utbildningsverksamheten vid fakulteten. De är handläggare och föredragande i utbildningsnämnder och programråd och har där en expertfunktion.

Contact information

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)