3.1.1 Enheten för ekonomistyrning och uppföljning

Part of Financial Administration and Procurement Division

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)