21.8.22 Landtblom: Neurologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post
sari.thunbergneuro.uu.se
Webbplats
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/neurologi/
Forskningsledare
Anne-Marie Landtblom 018-611 5031
Studierektor
Katarina Laurell
Kursadministration
Sari Thunberg 018-611 5034
Personaladministration
Sari Thunberg 018-611 5034

Anställda och övriga verksamma