Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Prof. Torsten Svensson (ordf.), prof. Anna Singer (vice ordf.), prof. Mattias Martinson, prof. Mattias Dahlberg, prof. Kerstin Rydbeck, prof. Coco Norén, prof. Mats Edenius, prof. Elisabet Nihlfors, univ.lektor Gunilla Stenberg, prof. Torbjörn Gustafsson Chorell, prof. Henrik Williams, dokt. Ina-Maria Jansson, stud. Robin Pelgrom, stud. Fabian Klein, stud. Anna Liliebäck

Gruppsuppleanter: dokt. Olle Nolgård, stud. Johanna Andersson

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Till vetenskapsområdet hör teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA