15.10 Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala
Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland
Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby ,kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 624, 751 26 UPPSALA
E-post
infosoc.uu.se
Webbplats
http://www.soc.uu.se/
Prefekt/motsv
Sandra Torres 018-471 5171
Stf. prefekt
Hannah Bradby 018-471 5183
Bitr. prefekt
Hannah Bradby 018-471 5183
Föreståndare
Siv-Britt Björktomta 018-471 7804
Stf. föreståndare
Kristina Engwall 018-471 5221
Bitr. föreståndare
Kristina Engwall 018-471 5221
Administrativ chef
Helena Olsson 018-471 5185
Skyddsombud
Fredrik Movitz
Studierektor grundnivå
Miia Bask 018-471 5222
Studierektor avancerad nivå
Miia Bask 018-471 5222
Studierektor forskarnivå
Ann-Sofie Bergman 018-471 5211
Studievägledare
Jenny Holmgren Ejderfelt
Katriina Östensson 018-471 1505
Kursadministration
Ylva Nettelbladt 018-471 5187
Nils Öberg 018-471 3057
Ekonomiadministration
Karolina Gyllenspetz 070-1679550
Henrik Karlsson
Linnea Nylander
Katalogadministration
Sofia Englund 018-471 5072
Personaladministration
Sofia Englund 018-471 5072
Elin Jonsson 018-471 5094

Anställda och övriga verksamma