13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2093
E-post
infoarkeologi.uu.se
Webbplats
http://www.arkeologi.uu.se/
Prefekt/motsv
Susanne Carlsson 018-471 2086
Stf. prefekt
Anders Kaliff 018-471 7551
Studierektor grundnivå
Gustaf Svedjemo 018-471 83110498-108311
Studierektor avancerad nivå
Susanne Carlsson 018-471 2086
Studierektor forskarnivå
Anneli Ekblom 018-471 2077
Kursadministration
Camilla Bergström 018-471 2093
Ekonomiadministration
Carina Ehn 018-471 6240
Katalogadministration
Maria Bengtsson 018-471 5206
Elisabet Green 018-471 7558
Webmaster
Elisabet Green 018-471 7558

Anställda och övriga verksamma