Ulla Melander Marttala

universitetslektor i nordiska språk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.melander_marttala[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA