Karl-Einar Ericsson

kursadministratör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
karl-einar.ericsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3528
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Rumsnummer:
ÅNG Å10168
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA