Elisabeth Larsson

föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
director[AT-tecken]uppmax.uu.se
Personlig webbsida:
http://www.it.uu.se/katalog/bette
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
elisabeth.larsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2768
Personlig webbsida:
http://www.it.uu.se/katalog/bette
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Rumsnummer:
POL ITC 2312
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA