Magnus Åberg

forskarassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik

E-post:
magnus.aberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7232
Mobiltelefon:
070-5420630
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA