Stina Syvänen

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
stina.syvanen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 5038
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala