Kristina Tilvemo

Gästlärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
kristina.tilvemo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala