Josefin Hagström

Forskningsassistent (tjl) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
josefin.hagstrom[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 6577
Tjänstledig:
2020-09-07 - 2024-09-30
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
josefin.hagstrom[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23