Tomas Hedberg

språkvårdare vid Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

E-post:
tomas.hedberg[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Alsnögatan 7, 7 trappor
104 60 STOCKHOLM
Postadress:
Box 20057
104 60 STOCKHOLM