Thomas Götschl

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Thomas.Gotschl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250576
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

forskningsingenjör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift

E-post:
Thomas.Gotschl[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5803
Mobiltelefon:
070-4250576
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.